BUŠENJE BUNARA

Bušenje dubinskih bunara i geotermalnih sondi do 200 metara

GARANTUJEMO VODU!

ZAŠTO JE POTREBAN BUNAR?

Bunar se može kopati ili bušiti zbog vode za piće, toplotne pumpe, navodnjavanja, snabdevanja sistema. Bunar je po Zakonu o planiranju i izgradnji uvršten u pomoćne objekte. Građenje pomoćnih objekata vrši se na osnovu rešenja koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole. Zbog toga za bunar mora postojati tehnički plan i prateća dokumentacija. Pored toga i vodna saglasnost ili vodna dozvola koju takođe izdaje nadležni organ vodoprivrede.

Ako je planirano da kuća ima grejanje pomoću toplotne pumpe, za njenu ugradnju se takođe moraju poštovati propisani standardi za vodovodne i elektroinstalacije. Uvek se preporučuje ugradnja potapajuće pumpe veće snage zbog protoka vode i potrošnje struje. U slučajevima kada se voda nalazi na većoj dubini, postavljaju se toplotne pumpe sa geosondom. Pogledajte i druge savete koje smo vam pripremili.

Cene ovih radova su veoma povoljne. Uvek nam se možete obratiti, rado ćemo vam odgovoriti.

KOLIKO KOŠTA BUŠENJE BUNARA?

Cena metra bušenja i postavljanja cevi zavisi od više faktora. Kada je u pitanju bunar cena zavisi od tražene količine dotoka vode. Na osnovu toga izračunava se prečnik bušenja, postavljanja cevi i potapajuće pumpe određene snage i protoka.