GEOTERMALNE SONDE

Bušenje dubinskih bunara i geotermalnih sondi do 200 metara

Geotermalne sonde predstavljaju sistem cevi postavljenih u zemljište u svojstvu izmenjivača toplote, koji obezbeđuje neophodan izvor energije za toplotnu pumpu.

Sonde su dugotrajan, veoma pouzdan i ekološki najprihvatljiviji način eksploatisanja geotermalne energije.

Stepen iskorišćenja je gotovo isti kao kod sistema koji koriste podzemne vode (bunare) kao izvor energije.

Koji tipovi geotermalnih sondi postoje?

​U praksi su najzastupljenija tri tipa geotermalnih sondi:

  • dubinske
  • površinske
  • spiralne geotermalne sonde (helix)

Koje su prednosti geotermalnih sondi?

Sa aspekta očuvanja životne sredine geotermalne sonde predstavljaju maksimalno „čist” način prikupljanja energije iz čovekove okoline. Geotermalne sonde čine zatvoren sistem cevi postavljenih u zemljište kroz koje protiče tečnost koja nema dodira sa zemljištem.

Cevi koje čine jednu sondu izrađuju se iz jednog komada, od visokokvalitetnih materijala. Ne koriste se bilo kakve spojnice, tako da je mogućnost curenja u životnu sredinu svedena na minimum.


​Ovakvi sistemi najmanje narušavaju godišnji bilans temperature tla. Energija uzeta u toku zime za potrebe grejanja se u toku leta vraća u zemljište sistemom pasivnog hlađenja.

Na kraju godine odnos uzete i vraćene energije vrlo sličan, što zadovoljava i najstrože ekološke standarde i svrstava ovakav način grejanja i hlađenja u sferu „zelene energije” bez uticaja na životnu okolinu.